Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. organizuje Lubuskie Forum Wodociągowe. Tematem spotkania będzie ustawa o prawie wodnym – szanse i zagrożenia.

Konferencja odbędzie się w czwartek 1 grudnia w hotelu Willa Park. W programie: 9.00 otwarcie konferencji i wystąpienie burmistrza Daniela Marchewki. 9.15 Łukasz Ciszewski z kancelarii radców prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy – nowa ustawa „Prawo wodne”. 10.50-11.30 Łukasz Zabierowski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze – wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego przez WFOŚiGW, w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. 12.00 Zenon Świergoń – ekspert Ministerstwa Środowiska – przygotowanie inwestycji kanalizacyjnych do 2021 roku, Paweł Torbus – kamionkowe systemy kanalizacji, Karolina Kriese Lewandowska – nowoczesne technologie naprawy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, 13.30-14.30 Andrzej Pilimon, prezes ŻWiK – prezentacja stacji uzdatniania wody.

18.15 Nadzwyczajne walne zebranie członków Lubuskiego Forum Wodociągowego.