W sobotę 3 grudnia o godz. 17.30 warto wybrać się na kolejne spotkanie z podróżnikami i ludźmi gór, w Sali Inter Pałacu Książęcego. Wstęp wolny.

O niezwykłej rekonstrukcji historycznej i równocześnie wyprawie górskiej opowie nam jej uczestnik, historyk, dr nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednocześnie miłośnik gór oraz sympatyk i były członek Speleoklubu BOBRY Żagań, dr Ireneusz Wojewódzki.

Jest laureatem I nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską w roku 2008, która została wydana pod tytułem „Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?” (Warszawa 2009). „Generał broni Kazimierz Sosnkowski – w czasie II wojny światowej dowódca Frontu Południowego, Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej, a później jeszcze Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych – 4 października 1939 r. przekroczył, wraz z trzema towarzyszami, byłą granicę polsko-węgierską. Przeprawa ta w symboliczny sposób oddaje drogę tysięcy polskich żołnierzy, którzy opuścili kraj, aby kontynuować walkę w szeregach armii formowanej na obczyźnie. W październiku 2009 r. minęła nie tylko siedemdziesiąta rocznica tych wydarzeń, ale i czterdziesta rocznica śmierci gen. Sosnkowskiego. Z tej okazji pojawiła się inicjatywa zorganizowania wyprawy rekonstrukcyjno-historycznej „Szlakiem generała Sosnkowskiego przez Karpaty”.
Wyprawa trwała od 28 września do 4 października 2009 r. i odtworzyła górską trasę przejścia gen. Sosnkowskiego (dziś znajdującą się w całości na terytorium Ukrainy). Jej celem, poza symbolicznym nawiązaniem do wydarzeń historycznych, było przede wszystkim rozwianie wątpliwości wynikających z nieścisłości i sprzeczności zawartych w materiale źródłowym, tj. w relacjach gen. Sosnkowskiego i jego towarzyszy.
W wyprawie wzięli udział:
Kazimierz Ciechanowicz z Gdańska – działacz turystyczny, znawca Karpat i zamiłowany ornitolog, który wcielił się w rolę gen. Sosnkowskiego;
Tomasz Borucki z Rabki – leśnik, przewodnik górski i znawca Karpat, który występował w roli przewodnika, kpr. Alfreda Codello;
oraz historycy, badacze losów gen. Sosnkowskiego:
Jerzy Kirszak (IPN Wrocław), który wcielił się w ppłk. dypl. Franciszka Demela, Ireneusz Wojewódzki (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego) w roli inż. Rajmunda Scholza.”

Organizatorzy:
Fundacja PIĘTRO WYŻEJ
Centrum Kultury w Żaganiu
Speleoklub BOBRY Żagań
Pałac Książęcy sp. z o.o.