Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 237/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.”

Treść Zarządzenia, Ogłoszenie, wzór oferty oraz wzór sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Zarządzenie Nr 237/2016 – prowadzenie Klubu Abstynenta w 2017 roku

Ogłoszenie na prowadzenie Klubu Abstynenta w 2017 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania