Zakończono realizację kolejnego z tegorocznych zadań wybranych przez Państwa w ramach budżetu obywatelskiego – projekt przebudowy parkingu przy Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu. Ostateczny koszt przeprowadzonego zadania wyniósł 245 tysięcy złotych. Zwiększenie kwoty wynikało ze zwiększenia zakresu robót pierwotnie planowanych. W trakcie procesu projektowania stwierdzono, że pomimo trudnego do opracowania ukształtowania terenu, zasadnym jest wykonanie większego, bezpieczniejszego parkingu, a tym samym także poprawienie komfortu użytkowników i bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły. Zdecydowano zatem o znaczącej rozbudowie parkingu do przeszło 20 miejsc (powierzchnia blisko dwa razy większa od parkingu pierwotnego, na podstawie którego powierzchni szacowano koszty przebudowy). Wprowadzono dobrze ulokowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, spełniające dzisiejsze normy i najnowsze wymogi co do ich oznaczenia (kolor niebieski). W trakcie prac dokonano zmiany lokalizacji słupa oświetleniowego, budowę odwodnienia, przebudowę zjazdów (budowę jednego nowego zjazdu), przebudowę niektórych fragmentów chodnika, nasadzenia zieleni. Priorytetem było racjonalne wykorzystanie środków i jednorazowe podejście do tematu – wprowadzenie kompleksowego rozwiązania służącego mieszkańcom przez wiele lat.

Galeria zdjęć ukazująca parking przed i w trakcie przebudowy