1 grudnia 2016 rok w Żaganiu odbyła się II Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych zorganizowana przez Stowarzyszenie “Lubuskie Forum Wodociągowe”, poświęcona planowanym zmianom w Ustawie Prawo wodne. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wystąpieniami poświęconymi tej tematyce, ukazującymi wynikające ze zmian szanse oraz zagrożenia dla przedsiębiorstw wodociągowych i samorządów. Uczestników konferencji powitał gospodarz miasta burmistrz Daniel Marchewka, który przypomniał, iż zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę stanowi ustawowy obowiązek gmin, zatem wszelkie zmiany wynikające ze zmian przepisów w tym zakresie budzą zainteresowanie samorządowców. Szczególnie jeżeli zmiany te nie są ostatecznie doprecyzowane, o czym mówił również pierwszy z prelegentów – radca prawny Łukasz Ciszewski.

Uczestnicy konferencji omówili również zagadnienia związane z inwestycjami kanalizacyjnymi do 2021 roku, które przedstawił Zenon Świgoń, ekspert Ministra Środowiska, rzeczoznawca PZiTS. Zebrani zapoznali się z kamionkowymi systemami kanalizacyjnymi i nowoczesnymi technologiami eksploatacji sieci kanalizacyjnych. Na zakończenie spotkania nasi goście zwiedzili żagańską Stację Uzdatniania Wody, po której oprowadził uczestników konferencji prezes Andrzej Pilimon.