2 dzień grudnia 2016 roku przyniósł nam wspaniałe wiadomości – pozyskaliśmy 6 milionów dofinansowania na rewitalizację miasta!!! Żagański projekt „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość całego projektu wynosi 6,9 miliona złotych, dofinansowanie 85% tej kwoty.

Cieszy mnie dzisiejsza wiadomość. Wychowywałem się w tej okolicy. Pamiętam doskonale ogródki działkowe w tej części miasta, czołgi stojące na placu, które zostały usunięte w latach 90-tych – komentuje decyzję zarządu województwa burmistrz Daniel Marchewka. – Dzisiaj okazało się, że zdobyliśmy 5 milionów złotych, aby zrewitalizować cały ten obszar, wraz z budynkiem pałacyku, nadając mu nowe funkcje – tworząc w jego murach nowoczesną placówkę przyjazną seniorom. Nie mogę się doczekać, aby pokazać nowy plac mojej mamie.

document-page-001

Nasz projekt zakłada kompleksową rewitalizację zabytkowego obiektu Pałacyku, rewitalizację Placu Generała Maczka oraz stworzenie na bazie odnowionej infrastruktury atrakcyjnej oferty działalności Centrum Kultury, poprzez realizację szeroko rozumianego programu społecznego – organizację nowatorskich cyklicznych spotkań i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, ukierunkowanych na realizację celu głównego rewitalizacji, czyli stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz poprawa życia mieszkańców Żagania.

W ramach projektowanych prac budowlanych planuje się kompleksowy remont budynku pałacyku, w tym: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę posadzek na parkiety oraz posadzki granitowe, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą, remont pomieszczeń, wykonanie nowych izolacji ścian zewnętrznych i posadzek na parterze, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, zmianę technologii kotłowni na kotłownię opalaną gazem, zaprojektowanie i wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji komputerowej i alarmowej.

Natomiast w ramach nowego zagospodarowania terenu planujemy rewitalizację bezpośredniego otoczenia pałacyku oraz Placu generała Maczka, poprzez stworzenie nowych kompozycji przestrzennych podnoszących walory estetyczne terenu.  Planujemy stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej z innowacyjnymi elementami sensorycznego placu zabaw oraz przestrzeni  na potrzeby działań kulturalno-edukacyjnych. Uzupełnienie i wymiana elementów małej architektury pozwoli ożywić plac, a korzystać z niego będą mogły dzieci, dorośli i osoby niepełnosprawne, dla których przewidziano rekreacyjne udogodnienia. Wzdłuż nowych ciągów pieszych i w okolicach murów nastąpi też wymiana oświetlenia i stworzenie klimatycznej iluminacji.

Projekt przewiduje ponadto stworzenie ścieżki historycznej z tablicami umożliwiającymi mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią miejsca i całego miasta. Zakończony proces rewitalizacji spowoduje, że Plac stanie się miejscem, na którym mieszkańcy będą chętnie spędzać czas.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych,  Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 6 956 107,96 zł, z czego 5 908 441,75 zł będzie stanowiła unijna dotacja. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017-2019.