Żagański projekt „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość projektu to 6,9 mln zł , w tym dofinansowanie 85%.

Główne zadania w projekcie to kompleksowa rewitalizacja zabytkowego obiektu Pałacyku, rewitalizacja Placu Gen. Maczka i stworzenie na bazie odnowionej infrastruktury atrakcyjnej oferty działalności Centrum Kultury, poprzez realizację szeroko rozumianego programu społecznego. Uzupełnieniem dotychczasowej działalności CK będzie uruchomienie nowych funkcji oraz organizacja nowatorskich cyklicznych spotkań i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, ukierunkowanych na realizację celu głównego rewitalizacji tj. tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz poprawa życia mieszkańców Żagania.

W ramach projektowanych prac budowlanych planuje się kompleksowy remont budynku pałacyku, w tym: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę posadzek na parkiety oraz posadzki granitowe, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą, remont pomieszczeń, wykonanie nowych izolacji ścian zewnętrznych i posadzek na parterze, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, zmianę technologii kotłowni na kotłownię opalaną gazem, zaprojektowanie i wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji komputerowej i alarmowej.

Natomiast w ramach nowego zagospodarowania terenu, planuje się rewitalizację bezpośredniego otoczenia pałacyku oraz Placu Gen. Maczka. W ramach planowanych prac proponuje się nowe kompozycje przestrzenne, wpisane w istniejące rozwiązania, podnoszące walory estetyczne terenu.  Planuje się stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej z innowacyjnymi elementami sensorycznego placu zabaw oraz przestrzeni  na potrzeby działań kulturalno-edukacyjnych. Uzupełnienie i wymiana elementów małej architektury pozwoli ożywić plac, a korzystać z niego będą mogły dzieci, dorośli i osoby niepełnosprawne, dla których przewidziano rekreacyjne udogodnienia. Wzdłuż nowych ciągów pieszych i w okolicach murów nastąpi też wymiana oświetlenia i stworzenie klimatycznej iluminacji.

Planowane jest też przygotowanie ścieżki historycznej, z tablicami umożliwiającymi mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią miejsca i całego miasta.

Po realizacji projektu Plac ma stać się miejscem, na którym mieszkańcy chętnie spędzają czas. Zostanie on tak urządzony i przygotowany, aby był dostępny dla wszystkich bez względu na sprawność czy wiek (sensoryczny plac zabaw, specjalnie zaprojektowane chodniki, ścieżka historyczna czy gry planszowe i chodnikowe).