Zarządzeniem Nr 254/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 254/2016

Wzór oferty

Wzór sprawozdania