Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Włoch, która odbędzie się w marcu 2017 roku

Termin rekrutacji: od 20 grudnia 2016 roku od godziny 12:00 – do 16 stycznia 2017 roku do godziny 12:00. Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorców z regionu z branży budowlanej i spożywczej. W trakcie misji przewidziana jest wizyta na targach dla branży budowlanej oraz wizyta studyjna w zakładzie dla branży spożywczej.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok 1500 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są na stronie organizatora w regulaminie.