Pierwszy napis w żagańskiej kaplicy Bożego Grobu pochodzi z 1602 roku. Wykonał go opat Zacharias Ursinus. Do dzisiaj widać też wpisy dawnych pielgrzymów.

Trwa remont i konserwacja zabytku, położonego w kompleksie kościelno-cmentarnym parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, czyli „Na górce”. Był możliwy dzięki wsparciu miasta w wysokości 20 tys. zł, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków – 10 tys. zł oraz fundacji polsko-niemieckiej – 60 tys. zł, za co proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Stoś jest bardzo wdzięczny.

– Znam żagańskie zabytki – tłumaczy Marcin Kozarzewski, konserwator zabytków, którego firma zajmuje się restauracją kaplicy. – Pracowaliśmy m.in. w bibliotece poaugustiańskiej. W kaplicy praktycznie zakończyliśmy już odnawianie elewacji. Teraz trwają prace we wnętrzu.

Konserwatorzy walczą z czasem i przeciwnościami. Żeby skończyć renowację do końca stycznia, nad zabytkiem trzeba było wznieść ogrzewany namiot. W komorze grobowej znaleziono malowidła, które zostały już usunięte. – Pochodziły z XIX wieku i nie przedstawiały sobą wartości – tłumaczy konserwator. – Za to na ścianach pozostawiliśmy wpisy pielgrzymów. Jeden z nich jest z 1750 roku.

 Replika Bożego Grobu w Jerozolimie jest pierwszą tego typu budowlą na Śląsku. Powstała w 1600 roku, a była budowana przez dwa lata, z inicjatywy opata zakonu augustianów – Jakuba II Liebiga. Powstała na podstawie starszej o 100 lat kaplicy Świętego Grobu w Görlitz.

Kaplica stoi przy kościele, który powstał w 1404 roku. Została zbudowana z piaskowca. Składa się z przedsionka i komory grobowej. Ostatni remont przeszła w 1998 r.

Na 28 stycznia, o godz. 11.00 planowane jest uroczyste zakończenie prac, w Pałacu Książęcym. Zostanie ono połączone z seminarium historyczno-konserwatorskim oraz wystawą.