W czwartek, 22 grudnia przy wigilijnym stole spotkali się żołnierze, pracownicy a także przedstawiciele władz samorządowych. 

Wigilijne spotkanie rozpoczął występ dzieci ze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.  Ksiądz prałat Eugeniusz Jankiewicz pobłogosławił świąteczne opłatki oraz przypomniał znaczenie wigilii dla wspólnoty. Gościem żołnierzy był burmistrz Daniel Marchewka, który podkreślił znaczenie Czarnej Dywizji dla miasta i złożył serdeczne życzenia przyjaciołom w mundurach z czarnym naramiennikiem.

Tekst: mjr Artur Pinkowski