W czwartek 29 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 żagańscy radni zbiorą się w trybie nadzwyczajnym. Podczas sesji w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego. Zajmą się między innymi planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta, co wreszcie pozwoli na likwidację „dziury” w Rynku, czy też uchwałą oświatową, likwidującą opłaty za godziny ponadnormatywne dla sześciolatków w przedszkolach.

– Zajmiemy się również uporządkowaniem wydatków niewygasających, które będą realizowane w przyszłym roku – tłumaczy Wanda Winczaruk, przewodnicząca rady.

W wykazie takich wydatków znalazły się 54 tys. zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego placu gen. Maczka. Przypomnijmy, że zagospodarowanie placu wraz z rewitalizacją pałacyku przy ul. Jana Pawła II (po byłej bibliotece) będzie kosztować w sumie 6,9 mln z zł. 85 procent tej kwoty będzie stanowiła przyznana miastu dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W wydatkach na przyszły rok jest też 284,5 tys. zł na przebudowę spalonej kamienicy przy ul. Pstrowskiego 12 na budynek socjalny.

Jeszcze w tym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej musi uregulować 94 tys. zł dopłat do funduszy remontowych we wspólnotach mieszkaniowych.

– Bardzo ważną sprawą jeszcze na ten rok będzie przeznaczenie pieniędzy na podatek oraz składki od wynagrodzeń pracowników PSP nr 1, 2, 3 i 4, Zespół Szkół nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 – tłumaczy Teresa Łapczyńska, skarbnik miasta. – Na ten cel potrzeba 189.315 zł.

Żeby zakończyć inwestycję w modernizację stacji paliw Miejski Zakład Komunikacji potrzebuje dokapitalizowania w wysokości 22 tys. zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego, którym radni zajmą się w czasie sesji dotyczy terenu między ulicami Keplera i Jana Pawła II, Niepodległości, Rynkiem oraz ul. Wałową. Zawiera uwagi wniesione przez inwestora do możliwości zagospodarowania „dziury” w Rynku. Dzięki temu nie będzie już żadnych przeszkód formalnych do rozpoczęcia zapowiadanej od 9 lat budowy.

Podczas ostatniej sesji (16 grudnia) dziesięcioro radnych opozycji, związanych z ruchem Perspektywa, którego honorowym i najważniejszym członkiem jest starosta żagański Henryk Janowicz, zbojkotowało obrady i nie głosowało za uchwałą budżetową na przyszły rok. Czy tak będzie również tym razem?

– Nie słyszałam o tym, żeby opozycja miała zbojkotować obrady – odpowiada radna Krystyna Hucał. – Ja z całą pewnością przyjdę na sesję i będę głosować.

– Ktoś rozpuszcza jakieś plotki – podkreśla radny Stanisław Kucab. – Ja na sesji będę i zamierzam głosować.

– Wybieram się na sesję – potwierdza Radosław Kwiecień. – Jeśli w pracy nic mi nie stanie na przeszkodzie, to z całą pewnością przyjdę. Nie słyszałem o żadnym strajku. – A czy będzie głosował? – Na to pytanie radny odpowiedział uśmiechem.

– Dotarły do mnie plotki, że część radnych może nie przyjść na sesję – potwierdza W. Winczaruk. – Ale o ile wiem, to tylko wiceprzewodniczący Cyprian Maszlong zapowiedział w biurze rady, że nie będzie go na sesji.

Przewodnicząca W. Winczaruk zadzwoniła do swojego zastępcy. – Potwierdził, że musi być z dzieckiem u lekarza – powiedziała nam. – Ale jak zdąży, to przyjdzie na sesję.  

Czy wszyscy radni przyjdą na sesję i pochylą się nad ważnymi dla miasta uchwałami? Zobaczymy w czwartek o godz. 15.00 w pałacu.

(mt)

Tak wygląda nowy plan zagospodarowania przestrzennego starówki w Żaganiu.