– Stworzenie wspólnego Żagańsko-Żarskiego Obszaru Funkcjonalnego było strzałem w dziesiątkę – podkreśla Danuta Madej, burmistrz Żar. – Pokonaliśmy wiele przeszkód, aby doprowadzić do podpisania umowy – dodaje Daniel Marchewka, burmistrz Żagania. – Dziękujemy pani marszałek Elżbiecie Polak, która obiecała nam pomoc i dotrzymała słowa.

W czwartek 29 grudnia w Sali Konferencyjnej żarskiego ratusza została podpisana historyczna umowa na dofinansowanie uzbrojenia i budowy dróg w strefach przemysłowych Żar, Żagania oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Całkowita wartość projektu to 26.110.716 zł. Kwota dofinansowania to 20.250.759 zł, czyli 85 proc. wartości całego projektu. – Stworzenie dobrej oferty dla potencjalnych inwestorów jest niezwykle ważne w tej części województwa – zaznaczyła marszałek Elżbieta Polak. – Gdy zaczynaliśmy konstruowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zgłosiło się aż 20 partnerstw gmin. Jednak do finału dotrwały tylko trzy. Wśród nich jest Żagańsko-Żarski Obszar Funkcjonalny.

Przypomnijmy, że  w 2014 roku z inicjatywy burmistrzów Żagania Daniela Marchewki i Żar Wacława Maciuszonka i powstał Żagańsko-Żarski Obszar Funkcjonalny. 26 stycznia 2015 roku został on poszerzony o gminy wiejskie Żary i Żagań. W ten sposób na południu województwa powstał silny podmiot, który wspólnie rozpoczął ubieganie się o środki z Unii Europejskiej.

Dofinansowany projekt przewiduje kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych na terenie czterech gmin. Fragmentu „Lotniska” w Żarach o powierzchni 5,7962 ha, strefy przemysłowej przy ul. Asnyka w Żaganiu o powierzchni 10,3382 ha, strefy w Kadłubi (gm. Żary) o powierzchni 15,6979 ha oraz strefy w Tomaszowie (gm. Żagań) o powierzchni 36,0297 ha.

W każdej z podstref ŻŻOF powstaną sieci wodno-kanalizacyjne i drogi. Projekt obejmuje dodatkowo promocję podstref. – Bardzo się cieszymy z podpisania umowy – stwierdza Leszek Mrożek, wójt gminy wiejskiej Żary. – To dla nas prawdziwa perełka, bo to będzie pierwsza nasza strefa przemysłowa. Bez dofinansowania trudno by nam było wygospodarować z naszego budżetu pieniądze na ten cel.

Cieszy się również Tomasz Niesłuchowski, wójt gminy Żagań, który podkreśla, że udział w ŻŻOF jest dla gminy bardzo ważny, a na współpracę z miastem nie może narzekać.

Żagań zyska na swoją strefę aż 11 mln zł dofinansowania, a cały projekt naszej strefy jest wart 13,5 mln zł. – Liczymy na więcej – podkreśla burmistrz D. Marchewka. – Na dofinansowanie również innych projektów.