20 marca 2017 roku młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu zorganizowała debatę na temat aktywności obywatelskiej w gminnym samorządzie terytorialnym. Na przykładzie Żagania postanowiono rozmawiać o inicjatywie obywatelskiej. Uczniowie klas trzecich wraz z nauczycielką Haliną Pilarczyk zaprosili na żywą lekcję WOS-u gospodarza miasta – Burmistrza Daniela Marchewkę.

Przybyłych na debatę powitała dyrektor placówki Dorota Stebelska. Adresat pytań młodzieży, burmistrz Żagania, podziękował za zainteresowanie tematem społeczeństwa obywatelskiego oraz zaprosił młodzież do wspólnej dyskusji. Spotkanie rozpoczęły dwa eksperymenty – burmistrz Daniel Marchewka poprosił, aby jeden z uczniów przesunął krzesło, na którym siedzi. Jednej osobie nie udało się tego dokonać… Następnie o to samo poprosił grupę, która sprostała zadaniu. Kolejny eksperyment zaproponowany przez włodarza polegał na darciu ulotek – najpierw jednej, następnie całego pliku. Zadanie to udało się wykonań wyłącznie w przypadku pojedynczej kartki. Oba doświadczenia pokazały, iż warto działać w grupie. Zespół jest silniejszy i potrafi zdziałać więcej niż pojedyncza osoba. Grupę również trudniej “zniszczyć”, ma większą siłę i możliwość działania.

W trakcie debaty młodzież pytała o organizacje non-profit działające w Żaganiu, o współpracę władz miasta z obywatelami w nich zrzeszonymi, o inicjatywy i działania obywatelskie, o aktywność młodzieży w sferę społeczną miasta, możliwość zwiększenia przychodów budżetu miasta poprzez działania mieszkańców oraz o “Dzień Życzliwości” – inicjatywę podjętą przez Daniela Marchewkę.

Odpowiadając na pytania z sali burmistrz podkreślił, iż zgodnie z definicją samorząd stanowi ciało, które samodzielnie decyduje o realizowanych i podejmowanych inicjatywach, samodzielnie działając dla potrzeb społeczności. To “samo-rządzenie” nie byłoby jednak możliwe bez obywateli, którzy na każdej z płaszczyzn życia realizują swoje cele i idee, często zbieżne z zadaniami jednostki. Takich grup, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych zarejestrowanych jest w Żaganiu około 70. Istotnym jest to, iż każda z nich działa w imię ważnych dla siebie oraz dla ogółu celów, dbając o rozwój miasta w dziedzinie turystyki, sportu, nauki, historii, dbając o aktywność dzieci, młodzieży i seniorów. Pytany o aktywność uczniów burmistrz Daniel Marchewka stwierdził, iż oznaką patriotyzmu w wydaniu młodzieży jest w jego opinii rozwijanie talentów i pasji uczniów. Samorząd dba o to, aby stworzyć ku temu odpowiednie warunki – młodzież powinna aktywnie z posiadanych możliwości korzystać, aby w ten sposób zwiększać swój potencjał i kształtować oblicze miasta.

Burmistrz Daniel Marchewka przybliżył młodzieży również genezę Dnia Życzliwości, przypominając, jak istotną i wartą pielęgnowania pozostaje ta postawa w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, iż idea ta spotkała się z ogromnym zrozumieniem świadczy tegoroczna aktywność młodzieży w trakcie żagańskiego święta.

Podsumowując dzisiejszą debatę gospodarz miasta podziękował uczniom za aktywność oraz zachęcał do współdziałania w imię wspólnych, ważnych dla nich celów. Bez organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich społeczeństwo ubożeje – podsumował debatę Daniel Marchewka.