W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Ponieważ nabór wniosków trwa do 9 kwietnia 2017 roku zachęcamy osoby zainteresowane o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendiów Stowarzyszenia SPES oraz do składania wniosków. Wszystkie materiały znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. O stypendium mogą wnioskować rodziny, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia. W sytuacji gdy stypendysta kontynuuje udział w programie, wówczas kryterium wiekowe nie obowiązuje. Jest to program stypendialny, co oznacza, że rodziny deklarują gotowość, by wykorzystać wszystkie własne możliwości pokonania trudności. To nasi stypendyści, nie podopieczni.