Informujemy, iż w dniu 31.03.2017 roku do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju piłki ręcznej dla młodzieży” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” Żagań z siedzibą przy ul. Karpińskiego 4, 68-100 Żagań, na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego o charakterze lokalnym, zamieszcza się ofertę UKS „CZARNI” Żagań na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,
  • na stronie internetowej www.urzadmiasta.zagan.pl

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

oferta 1

oferta 2

oferta 3

wypis