Pytanie nadesłane przez Justynę Barełę z Gazety Regionalnej 10 kwietnia 2017 roku:

W ramach podsumowania roku funkcjonowania programu “500+” chciałabym zapytać, jaką łączną kwotę na to świadczenie wypłacono w terminie 1.04.2016-31.03.2017?

Czy w trakcie roku napotkano jakieś trudności w realizowaniu wypłat? Czy były zgłaszane jakieś nieprawidłowości (ktoś zgłaszał np. że stara się o zasiłek rodzina nieuprawniona itp.)?

Odpowiedź z 12 kwietnia 2017 roku:

W 2016r. wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 9.489.465,60 złotych.

W okresie od stycznia do marca 2017r. wypłacona kwota wynosi 3.238.740,60 złotych. Łącznie – 12.728.206,20 złotych.

Przykładowe kwoty wypłaconych najwyższych łącznych świadczeń z WŚS w kwietniu dla jednej rodziny wynoszą 9.335 zł, 7.588,73 zł.