Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat: “Sprzedaż relacyjna, czyli jak zwiększyć swoją skuteczność handlową”, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Oddziale ZIPH w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 w godzinach od 9.00 do 15.00.

 Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprzedaży produktów lub usług. Zajęcia kierowane są do osób, które kontaktują się z klientem bezpośrednio i przez telefon – działy sprzedaży, reklamacji, działy obsługi klienta; do handlowców i doradców klienta.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak budować dobre relacje, dokonają analizy własnego stylu komunikacji w relacjach z klientami, udoskonalą umiejętności zaspokajania potrzeb klienta. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy rozwiną umiejętność budowania wizerunku własnej osoby z wykorzystaniem naturalnego potencjału.

Szkolenie poprowadzi Janusz Szewczyk – certyfikowany trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.

Program szkolenia:

 1. Diagnoza skutecznego handlowca.
 2. Co nas wspiera, a co ogranicza.
 3. Ćwiczenia praktyczne i ich omówienie.
 4. Typologia stylów społecznych.
 5. Wskaźniki behawioralne – jak rozpoznać styl społeczny klienta.
 6. Ćwiczenia praktyczne i ich omówienie.
 7. Nawiązywanie kontaktu z klientem.
 8. Budowanie więzi.
 9. Komunikacja nastawiona na klienta – dostrajanie.
 10. Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu a rola lidera.
 11. Moje cele rozwojowe – zestaw dobrych praktyk na przyszłość.
 12. Ćwiczenia praktyczne i ich omówienie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia: Marzena Młynarczyk, telefon: 95 739 03 12, e-mail: marzena.mlynarczyk@ziph.pl