Trwają prace przy budowie chodnika przy ulicy Szkolnej. Jest to kontynuacja I etapu inwestycji, która miała miejsce w 2015 roku. Dzięki uregulowaniu kwestii własności gruntu na tym odcinku można było przystąpić do realizacji obecnego zadania i wykonać brakujące 92 metry chodnika. Termin zakończenia prac upływa 31 maja 2017 roku, lecz zadanie to zrealizowane zostanie wcześniej.