Dzięki współpracy samorządu powiatowego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry przy punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury prawnika dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania systemowej pomocy w punktach. Oto harmonogram prowadzonych w ramach współpracy porad prawnych w roku 2017:

 

 

 

 

 

 

 

budynek  Starostwa Powiatowego w Żaganiu

przy ul. Dworcowej 39

pok. nr 13

 

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

poniedziałek        12:00 – 16:00

wtorek                 08:00 – 12:00

środa                 12:00 – 16:00

czwartek              12:00 – 16:00

piątek                  09:00 – 13:00

Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:

 

ostatni piątek CZERWCA     — tj. dnia 30 czerwca

ostatni piątek WRZEŚNIA    — tj. dnia 29 września

ostatni piątek GRUDNIA      — tj. dnia 29 grudnia

w godz.: 13:00—14:00

 

Dodatkowy dyżur prawnika jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego –   Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Dla osób poszukujących porad prawnych uruchomiono ponadto portal edukacji prawnej, na którym znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego oraz informacje na temat miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy.

W ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej od 4 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Żagańskiego funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, w których adwokaci oraz radcy prawni udzielają darmowych porad prawnych. Osobami uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są:

    – młodzież do 26 roku życia

    – rodziny wielodzietne

    – seniorzy powyżej 65 roku życia

    – korzystający z pomocy społecznej

   – weterani i kombatanci

   – dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

  – kobiety w ciąży.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedstawić:

 1. oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzielaniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4. legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

5. dokument stwierdzający tożsamość i nieukończone 26 lat albo ukończone 65 lat,

6. pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

7. pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

8. dokument potwierdzający ciążę.