W związku z  publikacją Lokalnej pod tytułem „Prokurator zdumiony postępowaniem urzędu” ( z 25.05.2017 r.) oświadczamy, że informacje zamieszczone w Lokalnej stanowią pomówienie i naruszenie wizerunku Urzędu Miasta Żagań. Nie „zapożyczyliśmy” cytatu rzecznika Prokuratury Okręgowej Zbigniewa Fąfery z „lokalnych mediów”, ani tym bardziej z Lokalnej. Autor tekstu ze strony UM zwrócił się z pytaniem do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i otrzymał odpowiedź na piśmie.

Zarzucanie nam „zapożyczenia” jest wyjątkowo naganne ze strony czasopisma, które notorycznie bez zgody właściciela portalu www.urzadmiasta.zagan.pl przywłaszcza sobie zdjęcia i fragmenty tekstów. Kopiuje je i zniekształca, naruszając świadomie art. 115 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa w całości lub części cudzego utworu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Takiej samej karze podlega ten, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska autora cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w opracowaniu, publicznie zniekształcając taki utwór.

17 marca 2017 r. zwróciliśmy się do redaktora naczelnego Lokalnej z wezwaniem do zaprzestania takich praktyk. Pismo odniosło skutek tylko na jakiś czas, bo już 18 maja aż cztery zdjęcia zostały skopiowane z portalu www.urzadmiasta.zagan.pl i zniekształcone bez zgody właściciela portalu Urzędu Miasta Żagań oraz autora Adama Żyworonka.

Na str. 2 wydania Lokalnej z 18.05.2015 wydawca i redaktor Lokalnej w tekście „Marchewka kupił dziurę” bezprawnie i bez zgody autora zdjęcia oraz właściciela portalu Urzędu Miasta Żagań posłużył się zdjęciem objętym osobistym prawem autorskim. 

Na str. 4 w tekście „Brudno i nieprzyjemnie”  wydawca i redaktor Lokalnej posłużył się bezprawnie, bez zgody autora i właściciela portalu zdjęciem burmistrza.

W kolejnym tekście ze str. 4 „Żarska od czerwca” wydawca i redaktor Lokalnej posłużył się bezprawnie i zniekształcił zdjęcie należące do UM Żagań oraz Adama Żyworonka przez jego wykadrowanie i wycięcie nazwiska autora.

W kolejnym wydaniu Lokalnej z 25 maja redaktor i wydawca Lokalnej bezprawnie, bez zgody właściciela portalu www.urzadmiasta.zagan.pl skopiował na str. 5 zdjęcie z komunii w kościele p.w. NNMP, nie podał przy tym źródła z którego zdjęcie zostało bezprawnie skopiowane.

Na str. 7 bezprawnie zostało przywłaszczone zdjęcie do tekstu „Tandem uzbroi żagańską strefę”. Co prawda jest podane źródło UM Żagań, ale zdjęcie zostało zniekształcone przez wycięcie nazwiska autora. Do tego nikogo z Lokalnej nie było na konferencji prasowej, dotyczącej uzbrojenia strefy, a tekst został skopiowany ze strony www.urzadmiasta.zagan.pl i zniekształcony przez rzekomego autora, który widnieje pod tekstem w Lokalnej.

 Takie praktyki są nieetyczne, szkodliwe i naganne, ponieważ Lokalna jest komercyjnym podmiotem gospodarczym, które osiąga korzyści materialne z publikowania tekstów i zdjęć.