Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Żaganiu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.

Warunki konkursu i wymogi formalne dla kandydatów znajdują się w załącznikach do ogłoszenia na stronie MZK. Oferta powinna zawierać pełną aplikację kandydata zgodną z wymaganiami zamieszczonymi na stronie spółki. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MZK Sp. z o. o. w Żaganiu” do dnia 21.07.2017r. do godz. 1200 w siedzibie spółki przy ulicy Młynarskiej 6 w Żaganiu. Decyduje data wpływu dokumentów.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie ogłoszona w dniu 26.07.2017 roku na stronie internetowej Spółki i Urzędu Miasta Żagań.