10 lipca 2017 roku burmistrz Daniel Marchewka podpisał w imieniu miasta umowę najmu lokalu, w którym swą żagańską siedzibę znajdzie Fundacja Przedsiębiorczość. Nasi partnerzy z Żar wystąpili do miasta z taką potrzebą z uwagi na szeroki wachlarz szkoleń i programów doradczych realizowanych na terenie całego powiatu żagańskiego. Swoją nową siedzibę Fundacja znalazła w Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15, pokój 22.

Witam w naszych skromnych progach! – powitał gości gospodarz miasta. – Miło mi niezmiernie, iż doszło do podpisania dzisiejszej umowy, potwierdzającej rozpoczętą już współpracę. Historycznie zazdrościłem Żarom posiadania Fundacji Przedsiębiorczość, podmiotu budzącego mój podziw z uwagi na zakres i skuteczność działania. Obserwowałem Wasze osiągnięcia i cieszę się, że instytucja tak prężnie wspierająca przedsiębiorców znalazła się w Żaganiu. Jesteście tu mile widziani!

Małgorzata Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji podkreśliła, że również cieszy ją dzisiejsze symboliczne przypieczętowanie wzajemnej współpracy. Mamy obecnie projekty skierowane dla mieszkańców Żagania oraz wiele nowych pomysłów, które miejmy nadzieję uda nam się zrealizować – podkreśliła Małgorzata Kaczmarczyk.

Z ramienia Fundacji Przedsiębiorczość umowę podpisał również Wiceprezes Zarządu, Artur Stępień.

Więcej informacji na temat naszego partnera można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Przedsiębiorczość. Można również dzwonić pod numery: 534 010 511 oraz 519 646 016 lub zgłaszać się osobiście do siedziby Fundacji Przedsiębiorczość w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 (pokój 22).