11 lipca 2017 roku Burmistrz Daniel Marchewka podpisał umowę na rewitalizację obiektu przy ulicy Jana Pawła II 7 (Pałacyku, w którym przed laty znajdowała się biblioteka). Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest żagańska spółka LAPIS, w imieniu której umowę podpisał Marcin Furtak.

Burmistrz Daniel Marchewka podkreślił, iż cieszy go ogromnie, że przetarg na tę inwestycję wygrała firma, która zawsze wywiązywała się ze współpracy i zadań w sposób właściwy i ponadprzeciętny. – Jestem pewien, że w dniu odbioru Pałacyku będziemy równie zadowoleni, jak dzisiaj – stwierdził Daniel Marchewka.

Podpisujący umowę Marcin Furtak stwierdził, że firma ma ambitne plany: – Podobnie jak w przypadku himalaistów celem ich aktywności jest zdobycie Korony Himalajów, tak my zamierzamy zdobyć Koronę Żagańskich Pałacyków.

 

Inwestycja przeprowadzona zostanie dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowanie projektu wyniesie aż 85% wartości zadania. Zgłoszony przez nas projekt zakłada kompleksowy remont zabytkowego obiektu – nastąpi wymiana pokrycia dachowego, wykonana zostanie nowa elewacja budynku. W trakcie prac nastąpi wymiana posadzek na parkiety oraz posadzki granitowe, wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą, remont pomieszczeń, wykonanie nowych izolacji ścian zewnętrznych i posadzek na parterze. Wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne oraz kotłownia, we wszystkich pomieszczeniach wykonana zostania instalacja komputerowa i alarmowa.

Zadania realizowane są w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.