Żagań nie musi wydawać pieniędzy z własnej kasy na renowację parkowej fontanny „Amor z Nereidami”, potocznie nazywanej fontanną Neptuna, ponieważ zostanie ona odnowiona w ramach projektu unijnego. Za to będzie więcej funduszy na nowy plac zabaw w parku oraz na skwer po „dziurze w Rynku”. Podczas czwartkowej sesji (10 sierpnia) radni uchwalili zmiany.

Przypomnijmy, że zarówno plac zabaw w parku, który ma powstać od strony ul. Szprotawskiej, jak i remont fontanny Neptuna to pozycje budżetu obywatelskiego, na które w ub. roku wskazali mieszkańcy miasta podczas głosowania. Koszty obu inwestycji miały być pokryte ze środków własnych miasta, ale w czerwcu tego roku otrzymaliśmy dotację, w którą wpisuje się również modernizacja parkowej fontanny.

Ponad 3 mln zł na pałac i park

Wniosek „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu” znalazł się wśród pięciu projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu to ponad 3 mln 705 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania to blisko 3 mln 100 tys. zł. Jego realizacja jest przewidziana na ten i na przyszły rok.

Przedsięwzięcie będzie obejmowało remont kominów i naprawę elewacji pałacu. Nowe rynny zabezpieczą obiekt przed wilgocią. Zostanie też zaprojektowana i wykonana iluminacja, która podkreśli piękną bryłę budynku. Dodatkowo zostaną przeprowadzone roboty budowlane w zakresie zachowania i odtworzenia architektury parkowej. Obejmą one remont fontann, wykonanie nowego doprowadzenia wody w systemie zamkniętym, wykonanie i montaż zespołu figur, mis i waz według programu prac konserwatorskich oraz uporządkowanie i remont otoczenia wokół.

Zabytek zyska też nowoczesne aplikacje i wyposażenie w postaci szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, czyli nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym sprzęt do wyświetlania filmów 2D i 3D oraz nagłośnienia; zakup i montaż wielkogabarytowego ekranu multimedialnego, itp.

Plac zabaw dla wszystkich dzieci

W tegorocznym budżecie na nowy plac zabaw było ok. 230 tys. zł. Jednak okazało się, że wymogi konserwatora zabytków i dostosowanie placu do potrzeb dzieci w różnym wieku, a także niepełnosprawnych spowodują, że będą one znacznie wyższe. – Zarówno fontanna, jak i plac zabaw są pozycjami wybranymi przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – tłumaczy Teresa Łapczyńska, skarbnik miasta. – Otrzymanie dotacji pozwoliło nam na przesunięcie środków.

Dzięki przesunięciu, na plac uda się przeznaczyć ponad 199 tys. zł więcej, czyli w sumie prawie 430 tys. zł. Za te pieniądze zostaną wykonane utwardzone alejki dochodzące do placu, o szerokości 1,5 metra i piaszczysta nawierzchnia. Będzie teren dla maluchów z kiwakami, huśtawkami, itp. Dla starszych będą różne urządzenia sprawnościowe, będą też urządzenia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. W sumie plac zostanie wyposażony w ok. 16 urządzeń dla zabawy. – To będzie jedyny taki plac w mieście, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci – zaznaczyła podczas sesji  Małgorzata Sadowska z Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego w magistracie. – Projekt jest dobry i kompleksowy.

Kolejne 50 tys. zł, zdjęte z fontanny Neptuna zasili budowę skweru po zlikwidowanej dziurze w Rynku.

Część radnych opozycyjnych miała wątpliwości, czy w mieście jest potrzebny aż tak duży i kosztowny plac zabaw. Mówili, że wystarczyłby skromny, z kilkoma urządzeniami, jednak większość była innego zdania.

Było kworum, była sesja

Na sesję zwołaną na czwartek 10 sierpnia, na godz. 15.30 przyszło 15 z 21-osobowego składu Rady Miasta Żagań. – Sześciu usprawiedliwiło swoją nieobecność – uściśliła Wanda Winczaruk, przewodnicząca rady.

Oprócz przesunięć z fontanny na plac i skwer w porządku obrad znalazło się szereg innych zmian w budżecie. Między innymi przeznaczenie 25 tys. zł na budowę przejścia dla pieszych na skarpie przy ul. Bema (od schodów na skarpie do drogi osiedlowej) oraz 35 tys. zł na przebudowę nawierzchni parkingu – placu na działce przy ul. Armii Krajowej 19.

– Jeśli chodzi o pierwszą inwestycję, to mieliśmy dużo sygnałów od mieszkańców, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce – stwierdziła M. Sadowska. – W drugim przypadku chodzi o zwiększenie ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie miasta i rozwiązanie konfliktu dotyczącego dojazdu do budynków jednorodzinnych w rejonie wspólnoty przy ul. Armii Krajowej 19.

Obie inwestycje nie podobały się części radnych opozycji. Piotr Łoś stwierdził, że przejście na skarpie przy ul. Bema nie jest nikomu potrzebne i jest mu przeciwny.

Jarmark droższy, bo bardziej chroniony

O 90 tys. zł więcej na organizację Jarmarku Michała (8-10 września) wnioskowała Beata Tołpa, dyrektor Centrum Kultury.

– Impreza kosztuje 250 tys. zł – odpowiedziała na pytanie radnych B. Tołpa. – Jednak w tym roku zmieniły się przepisy mające bezpośredni wpływ na organizację imprezy.

Obowiązuje minimalna stawka za godzinę w wysokości 13 zł, za umowę-zlecenie. Znaczna część prac podczas Jarmarku Michała jest wykonywana właśnie w ramach umów-zleceń. Najpoważniejszą pozycją, podnoszącą koszty jest konieczność znacznego zwiększenia ochrony, w związku z ustawą dotyczącą zapobiegania terroryzmowi.

Po ustaleniach z policją trzeba będzie ogrodzić cały plac gen. Maczka, na którym będzie się odbywał Jarmark Michała. Każdy, kto będzie wchodził na jego teren będzie sprawdzany przez specjalistyczną firmę ochroniarską z Wrocławia. Wewnątrz strefy rekreacyjnej będą punkty gastronomiczne, a na przykład piwo będzie można spożywać tylko w plastikowych kubkach. Nie będzie można wnosić żadnych szklanych naczyń.

Jeśli ktoś będzie chciał się bawić pod sceną, będzie musiał pokonać kolejne barierki, a teren wewnątrz będzie traktowany jako impreza masowa. Będzie go pilnować 20 ochroniarzy na 1,9 tys. bawiących się.

Na remonty mieszkań i wymianę okien

Ostatnią omawianą przez radnych sprawą była dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości ponad 110 tys. zł. ZGM potrzebuje tych pieniędzy na remonty mieszkań przed ich ponownym zasiedleniem oraz na wymianę starych okien drewnianych na plastikowe.

Radni pytali, czy miasto  może bardziej pomóc wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Rybackiej 39, która w ub. roku została dotknięta pożarem dachu. – Dofinansowaliśmy ZGM kwotą ok. 50 tys. zł na ten cel – wyjaśniła skarbnik. – Miasto mogło wesprzeć ZGM na remont dachu jedynie w takiej wysokości, w jakiej wynoszą udziały miasta w nieruchomości – podkreśliła T. Łapczyńska.

– Szukaliśmy rozwiązania przez cztery miesiące – dodał Grzegorz Kuźniar, przewodniczący komisji gospodarki. – Odbyliśmy wiele spotkań z udziałem m.in. radcy prawnego, dyrektora ZGM i innych osób. Nie było żadnych możliwości. Pomogliśmy na tyle, na ile pozwala na to prawo.

Ostatecznie wszystkie proponowane zmiany w budżecie zostały przegłosowane większością głosów i przyjęte.

(mt)

Fot. Małgorzata Trzcionkowska

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.