Żagań dnia 05.10.2017 r.

Szanowny Pan Krzysztof Dubrowski

Redaktor naczelny Lokalnej

ul. Warszawska 25B

68-100 Żagań

Dotyczy: Żądania sprostowania nieprawdziwej informacji podanej na 5 stronie Lokalnej z 05.10.2017 r. oraz z dnia 01.06.2017 na stronie 1 Lokalnej.

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) o zamieszczenie sprostowania następującej treści:

„Przepraszamy za nieprawdziwą informację zawartą w tytule na str. 5 Lokalnej z dnia 05.10.2017 r. „Powiat kontra miasto”. Tytuł ten, jak i treść artykułu autorstwa Aleksandry Wysokińskiej i Tomasza Ulewicza sugeruje konfrontację powiatu z miastem. Natomiast sprawa dotyczy spółki prawa handlowego Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje, w której blisko połowę udziałów ma również gmina wiejska Żagań. Spółka ma osobowość prawną i samodzielnie występuje w sądzie. A zatem idąc tokiem myślenia autorów tytuł powinien brzmieć: „Powiat kontra miasto Żagań i gmina wiejska Żagań” lub „Powiat kontra wspólnicy: miasto Żagań i gmina wiejska Żagań”.

Gazeta oraz jej redaktor naczelny manipulują faktami. Nie zamierzamy się opowiadać po żadnej stronie sporu, ale zostaliśmy w niego zamieszani, wprowadzającym Czytelników w błąd tytułem.

To nie jest pierwszy raz, gdy Lokalna przedstawia nieprawdziwe fakty i ignoruje nasze wezwania do sprostowania fałszywych treści. Dotyczy to m.in. artykułu z 1.06.2017 r., gdy na 1 stornie Lokalna zamieściła nieprawdziwy tytuł „Katarzyniec wygrał z Marchewką”, chociaż burmistrz Daniel Marchewka nigdy nie był stroną w sporze z Andrzejem Katarzyńcem w tej sprawie.

Autorka tekstu Aleksandra Wysokińska oraz redaktor naczelny Lokalnej Krzysztof Dubrowski wykazali się wyjątkowym brakiem rzetelności i staranności, dopuszczając do publikacji na pierwszej stronie treści naruszającej dobre imię burmistrza Żagania.

W związku z tym jesteśmy zmuszeni do publikacji sprostowania na naszym portalu informacyjnym, aby dotarło do wprowadzonych w błąd przez Lokalną Czytelników. Jednocześnie żądamy opublikowania sprostowania obu wyżej wymienionych artykułów w najbliższym wydaniu Lokalnej.

W razie zignorowania naszego żądania sprostowania sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.