Dotyczy: Żądania sprostowania nieprawdziwych informacji podanych na 8 stronie Lokalnej z 12.10.2017 r.

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) o zamieszczenie sprostowania następującej treści:

„Przepraszamy za nieprawdziwe i tendencyjne informacje zawarte w artykule na str. 8 Lokalnej z dnia 12.10.2017 r. „Czekamy na nową halę przy trójce” autorstwa Aleksandry Wysokińskiej.

  1. Tekst swój autorka oparła na pisemnej interpelacji jednego z radnych, sugerując jednocześnie, że budowa sali gimnastycznej przy PSP 3 na osiedlu Moczyń jest jego pomysłem, zaś burmistrz nie stara się dofinansowanie do tego przedsięwzięcia. Autorka pokusiła się o „błyskotliwy” komentarz własny, który w żaden sposób nie został wyróżniony w tekście: „Warto zaznaczyć, że w miejscowościach podobnych do Żagania, a nawet mniejszych pod względem wielkości – Gubnie, Trzebielu, Kożuchowie i Witnicy będą nowe obiekty, w tym dwie nowe sale sportowe przy szkołach. Służyć będą nie tylko szkołom, ale miejscowej ludności, podobnie mogło być w przypadku Moczynia. Miasto z tej okazji nie skorzystało, ale miejmy nadzieję, że miasto pochyli się nad kolejnymi pulami środków.

– Burmistrz Daniel Marchewka złożył deklarację budowy sali gimnastycznej przy PSP 3, 6 maja 2017 r. podczas obchodów 70-lecia szkoły. Jest to celowe, ponieważ po reformie oświaty szkoły są ośmioletnie i będą miały większą liczbę uczniów. Kilka dni później, po konsultacjach ze skarbnikiem miasta i dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Oświaty zadeklarował również konieczność budowy nowej sali gimnastycznej przy PSP 4, którą radny nie wykazał zainteresowania. Nie zainteresowała ona również autorki artykułu.

– Program dofinansowania obiektów sportowych z puli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest skierowany głównie do mniejszych miejscowości – na przykład do Gubina, Kożuchowa, Trzebiela, czy Witnicy, które nie posiadają takich obiektów sportowych. Czyli w takich miejscowościach, jakie w swoim „komentarzu” autorka była łaskawa przywołać. Żagań już skorzystał z tej puli przy budowie hali widowiskowo-sportowej i ponowne skorzystanie z tych samych środków jest bardzo problematyczne.

– Koszt samej dokumentacji dwóch sal gimnastycznych to 250 tys. zł. Mamy nadzieję, że cytowany radny opozycyjny zagłosuje za wydatkowaniem tych pieniędzy z budżetu miasta, a nie uchyli się przed odpowiedzialnością, jak to czynił wielokrotnie w swojej kadencji.

  1. Cytowany przez Aleksandrę Wysokińską radny w jednym z wydań Lokalnej zadeklarował zamiar startowania na burmistrza Żagania. Mimo iż do wyborów jest jeszcze rok, to Lokalna rozpoczęła już jego kampanię wyborczą, nie bacząc, że w ten sposób narusza zasady obiektywizmu dziennikarskiego i etyki zawodowej.
  2. Interpelacje na piśmie w ciągu kadencji złożyło wielu radnych. Jednak Lokalna do tej pory nie zajmowała się ich opisywaniem. Rada Miasta Żagań składa się z 21 radnych, jednak na łamach owego periodyku w pozytywnym świetle, jako osoby zatroskane losami miasta pojawia się jedynie kilku radnych opozycji.

W związku z tym rodzą się poważne obawy dotyczące rzetelności i obiektywności Lokalnej.