13 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli – akompaniatorów oraz nauczycieli gry na instrumentach dętych. W Auli PSM przy ul. Piłsudskiego 12 spotkali się nauczyciele – akompaniatorzy w wykładzie i warsztatach metodycznych prowadzonych przez dr Joannę Zathey – Wójcińską – Akademia Muzyczna w Poznaniu.Temat spotkania: „Co z tym akompaniamentem?”. W budynku szkoły przy ul. Pomorskiej 14 – sala nr 23 spotkali się nauczyciele gry na instrumentach dętych. Pracowali oni pod kierunkiem dr Kornela Wolaka – University of Victoria, Canada. Temat spotkania: „Jak nauczyć dobrze grać na klarnecie? Zadęcie – najczęstsze problemy”. W spotkaniach metodycznych wzięli także udział nauczyciele ze szkół muzycznych naszego regionu: Nowej Soli, Szprotawy i Żar.

H.D

galeria foto Adam Żyworonek