W środę 29 listopada o godz. 10.00 w sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego zbiorą się radni Rady Miasta Żagań. W porządku sesji między innymi: sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/17, sprawozdania z działalności burmistrza i komisji stałych między sesjami, stawki podatku od nieruchomości i taryfy za wodę i ścieki.