Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 305/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań, ogłoszenie wraz z załącznikami, wzór oferty oraz wzór sprawozdania znajdą Państwo poniżej.

Zarządzenie 305/2017

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania