Burmistrz Daniel Marchewka zaproponował obniżenie podatku od nieruchomości dla podmiotów świadczących usługi medyczne z 4,29 zł do 1 grosza za metr kwadratowy. Projekt uchwały będzie rozpatrywany przez radnych na najbliższej sesji Rady Miasta Żagań, w środę 29 listopada.

Obniżenie podatku od nieruchomości dla szpitala i przychodni to jedyne zmiany w projekcie uchwały, dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok.

Do tej pory 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach płacił  miastu 4,29 zł za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni na świadczenia lecznicze, od przyszłego roku będzie to symboliczny 1 grosz za metr kwadratowy. – Ochrona zdrowia jest działalnością podstawowej potrzeby – wyjaśnia burmistrz Daniel Marchewka. – Dotyczy każdego z nas, bez względu na wiek, czy płeć. Jest to nasz dodatkowy wkład w jej funkcjonowanie. Środki zaoszczędzone na podatku od nieruchomości szpital, czy praktyki lekarskie będą mogły wykorzystać na rzecz pacjentów.

– To bardzo dobra wiadomość – cieszy się Justyna Wróbel-Gądek, rzecznik 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. – Każda forma wsparcia szpitala, który zajmuje się sprawowaniem  opieki medycznej i czuwa nad bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców miasta i regionu jest zawsze bardzo cenna i ważna. Zwłaszcza pomoc w wymiarze finansowym. Natomiast trudno jest w tym momencie coś więcej powiedzieć, gdy nie jest to jeszcze czas dokonany, z pewnością więcej będzie można mówić, gdy radni miejscy podejmą decyzję dotyczącą podatku.

Reszta podatków od nieruchomości pozostaje bez zmian. Za metr kwadratowy gruntu pod działalność gospodarczą będziemy płacić w dalszym ciągu 0,87 zł. Pod wodami, jeziorami, zbiornikami wodnymi 4,16 zł, od gruntów dla podmiotów prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego 0,47 zł za metr kwadratowy, od terenów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną 2,98 zł od metra kwadratowego (na którym nie skończono budowy). Od budynków mieszkalnych 0,63 zł, za m kw., od budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza 21,99 zł, zajętych na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,75 zł od metra kw., pozostałych budynkach, w tym zajętych pod odpłatną, statutową działalność pożytku publicznego 7,50 zł. Od budowli 2 proc. ich wartości.

Stawki znalazły się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w środę 29 listopada o godz. 10.00 w sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Małgorzata Trzcionkowska

Jeśli radni przegłosują projekt uchwały, to szpital będzie płacił 0,01 zł za metr kwadratowy powierzchni.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.