393 tys. zł na budowę placu zabaw znalazło się na liście wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. O konieczności szybkiego wpisania placu na listę „niewygasów” prosiła radnych podczas ostatniej sesji (29 listopada) skarbnik Teresa Łapczyńska.

Na przedstawionej radnym liście wydatków niewygasających znalazło się opracowanie projektu technicznego budowy i przebudowy ul. Nadbobrze wraz z zagospodarowaniem za 34.400 zł, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. Bolesława Chrobrego, a Bolesławiecką za 30.000 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łąk Staromiejskich za 35.000 zł oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Łąkowa za 20.000 zł. Łączna kwota wydatków przeniesionych na przyszły rok wynosiła początkowo 119 tys. zł.

Podczas sesji, w imieniu burmistrza Daniela Marchewki skarbnik T. Łapczyńska omówiła konieczność włączenia do wykazu budowy nowego placu zabaw, który był planowany w tym roku. Nie udało się go zrealizować, ponieważ pierwszy przetarg na wykonawstwo został unieważniony ze względu na wysoką cenę zaproponowaną przez jedynego oferenta, który zgłosił się do przetargu. Drugi przetarg został rozstrzygnięty 27 listopada, czyli tuż przed sesją. Wpłynęła na niego tylko jedna oferta, złożona przez firmę z Chorzowa, z ceną 389.742 zł brutto, z 60 miesięcznym okresem udzielonej gwarancji oraz z deklaracją  udziału w realizacji zamówienia 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat. – Konieczność wpisania placu zabaw do wykazu wydatków niewygasających wynika z konieczności podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą – wyjaśniła skarbnik.

Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie na nowy plac zabaw w parku, od strony ul. Szprotawskiej było zaplanowane ok. 230 tys. zł. Inwestycja została wybrana przez mieszkańców do tegorocznego budżetu obywatelskiego. W pierwotnym założeniu miał się on mieścić na polanie w okolicach drewnianego mostku w parku, na niewielkiej przestrzeni. Stad zaplanowana kwota. Jednak Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków sprzeciwił się tej lokalizacji, ponieważ zaburzałaby oś widokową parku. Wyraził zgodę na inną, obejmującą znacznie większy teren, w okolicach ul. Szprotawskiej. Na początku sierpnia radni podjęli decyzję o zwiększenie budżetu inwestycji do 430 tys. zł. Było to możliwe dzięki temu, że miasto otrzymało dofinansowanie wniosku „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”. Całkowita wartość projektu to ponad 3 mln 705 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania to blisko 3 mln 100 tys. zł. Przedsięwzięcie obejmuje remont kominów i naprawę elewacji pałacu. Dodatkowo zostaną przeprowadzone roboty budowlane w zakresie zachowania i odtworzenia architektury parkowej. Obejmą one remont fontann, wykonanie nowego doprowadzenia wody w systemie zamkniętym, wykonanie i montaż zespołu figur, mis i waz według programu prac konserwatorskich oraz uporządkowanie i remont otoczenia wokół. Wobec tego można było zdjąć zaplanowane w budżecie pieniądze na remont fontanny Trytona, której remont był planowany również w ramach budżetu obywatelskiego.

Na nowym placu z utwardzonymi alejkami, szerokimi na 1,5 metra ma się znaleźć aż 16 urządzeń. Zarówno dla małych dzieci, jak i urządzeń sprawnościowych dla młodzieży. Miejsce do zabawy mają na nim znaleźć również dzieci niepełnosprawne. Cały duży teren zostanie utwardzony, zostaną też do niego doprowadzone alejki.

W pierwszym, unieważnionym przetargu wykonawca żądał ponad 638 tys. zł, co znacznie przekraczało zaplanowaną przez miasto kwotę. Dopiero pod koniec listopada udało się wyłonić wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa.

Na sesji było obecnych 20 radnych. 19 było za autopoprawką w postaci przyjęcia placu zabaw do wykazu wydatków, które nie wygasają w 2017 roku oraz za przyjęciem całego wykazu. Autopoprawki nie poparł jedynie radny Sebastian Kulesza.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Adam Żyworonek

Radni przyjęli nowy plac zabaw w parku do wykazu wydatków niewygasających w 2017 roku.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.