Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 318/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Treść Zarządzenia, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty oraz sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego komunikatu i zamieszczone są poniżej.

 

Zarządzenie Nr 318/2017

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania