Informujemy, że Zarządzeniem Nr 339/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 roku”.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,  przyznając kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania w wysokości 284.988 zł.

Zarządzenie Nr 339/2017