Dotyczy: nieprawdziwych i jednostronnych informacji zawartych na str. 5 Lokalnej gazety powiatu żagańskiego, w tekście „Mieszkańcy nie chcą chemii pod oknami”, autorstwa Aleksandry Wysokińskiej.

  1. W tekście, który ma sprawiać wrażenie artykułu prasowego gazeta przedstawiła tylko jedną stronę konfliktu, czyli urzędników powiatowych i przedstawicieli zaniepokojonych mieszkańców. Mimo stawianych zarzutów nie zwróciła się z pytaniem do burmistrza Daniela Marchewki, ani też do przedstawicieli firmy Galvanica, którzy mogliby wyjaśnić wątpliwości przedstawione przez grupę mieszkańców. Tym samym autorka tekstu oraz wydawca w bardzo poważny sposób naruszyli zasady rzetelności dziennikarskiej, wprowadzając Czytelników w błąd tekstem obarczonym poważną wadą, mającym przy tym sprawiać wrażenie, że jest to artykuł prasowy.
  2. Wydawca Lokalnej wraz z autorką tekstu wprowadzili Czytelników w błąd, przekazując im informację, że w żagańskiej strefie przemysłowej ma powstać „zakład chemiczny”. Nie sprawdzając przy tym, jaki charakter działalności będzie prowadzony w strefie, nie zwracając się z pytaniem do przedstawicieli firmy. Faktycznie ma tam powstać zakład obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych.
  3. Wydawca wraz z autorką posłużyli się jedynie argumentami jednej strony, o rzekomo „dziwnej dokumentacji”. Nie sprawdzili drugiej strony, nie zwrócili się do Urzędu Miasta Żagań z pytaniem, dotyczącym owej „dziwności”, która mogła wyniknąć z omyłki pisarskiej firmy zewnętrznej, sporządzającej raport. Jednak lektura całego dokumentu nie pozostawia żadnych wątpliwości, czego on dotyczy.
  4. W cytowanym tekście Lokalna przedstawia zarząd powiatu wraz ze starostą Henrykiem Janowiczem i wicestarostą Markiem Koptą jako jedyną stronę, która „broni mieszkańców Żagania”. Świadczy o tym między innymi śródtytuł tekstu w drugiej szpalcie „Starostwo jest z mieszkańcami”. Jednostronność i przychylność skierowana od dawna w stronę Starostwa Powiatowego pozwala na wyciąganie wniosków, że Lokalna już przestała spełniać podstawowe funkcje mediów, a więc funkcję informacyjną, opiniotwórczą i edukacyjną, przekazując Czytelnikom jedynie jednostronny przekaz propagandowy.
  5. Wydawca Lokalnej wprowadza Czytelników w błąd nie tylko przekazując w kolejnych wydaniach gazety jednostronny przekaz propagandowy, który w dobrym lub neutralnym świetle pokazuje starostę Henryka Janowicza wraz z zarządem powiatu, zaś w negatywnym lub złośliwym burmistrza Daniela Marchewkę i Urząd Miasta, ale również posługując się bez zgody zdjęciami i artykułami prasowymi UM Żagań. Lokalna sprzedaje bezpłatne treści nielegalnie skopiowane z portalu internetowego urzadmiasta.zagan.pl, żądając od swoich Czytelników opłaty za możliwość obejrzenia zdjęć, czy przeczytania treści tekstów. Przykładem takich uporczywych i nagminnych działań jest zdjęcie i tekst ze str. 8 Lokalnej z 18.01.2018 „Nowoczesność zapukała do radnych”. Bez zgody autora, ani UM Żagań wydawca skopiował zdjęcie i znaczną część tekstu, pod którym podpisała się rzekoma „autorka”.
  6. Wicestarosta Marek Kopta był w przeszłości wiceburmistrzem i burmistrzem Żagania. Aktualnie jest radnym powiatu żagańskiego, który powinien reprezentować interesy mieszkańców Żagania. Tym bardziej dziwi jego postawa prezentowana wraz ze starostą Henrykiem Janowiczem (radny powiatu reprezentujący mieszkańców gminy wiejskiej Żagań) oraz brak rzetelności w przekazywaniu informacji na temat zakładu, który zmierza stworzyć kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców jego rodzinnego miasta, ale również powiatu.