Dotyczy tekstu „Remontu na razie nie będzie”, autorstwa Aleksandry Wysokińskiej, na str. 8 Lokalnej Gazety Powiatu  Żagańskiego z 8.02.2018 roku.

  1. Podczas pisania tekstu, który ma sprawiać wrażenie artykułu prasowego autorka po raz kolejny nie pokusiła się o zweryfikowanie zebranych w powiecie żagańskim informacji i nie zwróciła się do miasta, żeby przedstawić argumenty drugiej strony.
  2. W swoim tekście stronniczo wzięła w obronę i wytłumaczyła urzędników starostwa, zaznaczając od siebie, że „Urzędnicy, którzy wielokrotnie wyjaśniali, jak wygląda sytuacja związana z ulicą Żelazną przyznają, że mają już dość tłumaczeń”.
  3. Autorka bez zweryfikowania informacji zacytowała wicestarostę Marka Koptę: „Owszem, była sprawa ugodowa z miastem”. Chociaż jest to informacja nieprawdziwa, ponieważ nie było w sądzie sprawy ugodowej z miastem. Zachęcamy autorkę do sprawdzenia w sądzie, jakie strony występowały w sprawie. Jeśli ma z tym problem, to zamieszczamy odpowiedź starosty Henryka Janowicza, na interpelację radnego Zbigniewa Białkowskiego, w której starosta jednoznacznie stwierdza, że powiat żagański nie występował z jakimikolwiek roszczeniami do współwłaścicieli spółki, a jedynie do spółki, która ma osobowość prawną. Ta wiedza z pewnością jest znana wicestaroście Markowi Kopcie, który jednocześnie, w tym samym tekście deklaruje nastawienie na dialog.