W sobotę 24 lutego, w Parku Mużakowskim w Bad Muskau odbyły się uroczystości, podczas których Żagań przystąpił do utworzonego w 2010 r. Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Burmistrz Daniel Marchewka wraz z innymi czterema przedstawicielami samorządów, które mogą poszczycić się ważnymi założeniami parkowymi w naszym regionie, potwierdził akces współpracy i wzajemnych działań na rzecz rozwoju Związku. Tłem do rozszerzenia partnerstwa jest obchodzony obecnie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Obok Żagania, nowymi członkami Europejskiego Związku Parków Łużyckich stały się parki w Zatoniu, Altdöbern, Kromlau i Neschwitz. Podczas konferencji prasowej, poprzedzającej wstąpienie nowych partnerów do Związku, burmistrz Daniel Marchewka opowiedział o znaczącej dla losów Europy historii Żagania, o dorobku Johannesa Keplera i księżnej Doroty Talleyrand, sławnej na cały świat Wielkiej Ucieczce oraz podkreślił, że – To uroczysty i niezwykle ważny moment w funkcjonowaniu parku w Żaganiu, który tak naprawdę od zawsze do tego grona należał, a dziś formalnie wchodzi w jego skład. Na zakończenie burmistrz dodał – Będziemy wspierali każdą inicjatywę Związku i w miarę możliwości będziemy wykorzystywać pojawiające się szanse.

Dotychczas współpraca w ramach Związku miała miejsce pomiędzy Parkiem Mużakowskim(Bad Muskau i Łęknica), Parkiem Branitz(Cottbus), Wschodnioniemieckim Ogrodem Różanym(Forst/Lausitz). W 2016 r. grono członków EZPŁ powiększyło się o park w Brodach. Wszyscy partnerzy liczą na realizację inicjatyw zmierzających do rozwoju parków, zachowania tak istotnego dziedzictwa kulturowego, wspólną promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz szeroko pojętą wymianę doświadczeń.

Uroczystość formalizująca rozszerzenie Związku odbyła się z udziałem min. potomków księcia Pücklera i hrabiego Brühla, przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów parków, architektów, geologów i dziennikarzy. W sumie ponad 200 osób towarzyszyło nowym członkom Związku Parków w tym ważnym momencie. Wszystkich uczestników w imieniu gospodarzy powitał dyrektor Parku Mużakowskiego – Cord Panning. Następnie w swoim wystąpieniu ogromną rangę wydarzenia podkreślił zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Pan Mariusz Czuba. W imieniu Wojewody Lubuskiego gości powitała Wojewódzka Konserwator Zabytków – Pani Barabara Bielinis-Kopeć, a o silnych więziach polsko-niemieckich na naszym pograniczu mówił prezes konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Pan Czesław Fiedorowicz. Dodatkowo dla gości przygotowano występy artystyczne: grał jazzowy zespół muzyczny z Berlina, przedstawienie “Podróż w czasie” mówiące o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości członków EZPŁ odegrali uczniowie Szkoły Europejskiej – Gimnazjum im. Friedricha Ludwiga Jahna w Forst, a na zakończenie wystąpiły przedszkolaki z Łęknicy i Bad Muskau.

Moment podpisania aktu o współpracy został przeprowadzony bardzo spektakularnie. Na scenę zaproszono dotychczasowych członków i każdy z nich ustawiał się w określonym porządku otrzymując tablice przedstawiające poszczególne parki. Następnie zapraszano na scenę każdego nowo przyjmowanego przedstawiciela parku, który po podpisaniu dokumentu zajmował określone miejsce wśród pozostałych osób. Na zakończenie, każdy przedstawiciel odwrócił zdjęcie swojego parku, a na tablicach widowni ukazało się charakterystyczne logo Europejskiego Związku Parków Łużyckich.