Uczniowie klas gimnazjalnych PSP nr 5 i PSP nr 7 w Żaganiu, którzy są uczestnikami projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, wzięli udział w wyjazdach dydaktycznych do Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz do Centrum Nauki KEPLER w Zielonej Górze wraz z wizytą w Centrum Przyrodniczym.

Wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym stanowiła atrakcyjną przygodę z nauką na poziomie uniwersyteckim. Uczniowie wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych laboratoriach (laboratorium elektroakustyki, laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, laboratorium budownictwa zrównoważonego, laboratorium skaningowej mikroskopii próbnikowej)  oraz uczestniczyli w przeprowadzaniu demonstracji, w tym demonstracji maszyn typu CNC. Wyjazd dydaktyczny stanowi uzupełnienie do dodatkowych zajęć projektowych z cyklu „MŁODY INŻYNIER PRZYRODY”, w których gimnazjaliści biorą udział od początku 2017 roku. Celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów klas gimnazjalnych kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka oraz biologia i geografia) oraz matematycznych i językowych (j. niemiecki i angielski). Dodatkowo w ramach projektu obie szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, a w PSP 5 powstała międzyszkolna pracownia przyrodnicza.

Wyjazdy dydaktyczne są elementem projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS.