W poniedziałek 12 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy targowiska przy ul. Sportowej.

– Cieszę się z kolejnych, przyznanych nam dotacji – zaznacza burmistrz Daniel Marchewka. – Bardzo dziękuję wszystkich, którzy nas wspierali, a w szczególności wicemarszałkowi Stanisławowi Tomczyszynowi oraz staroście żagańskiemu Henrykowi Janowiczowi, bez których przedsięwzięcie mogłoby nie doczekać się realizacji.

Przypomnijmy, że tytuł projektu to: „Przebudowa targowiska miejskiego w Żaganiu na potrzeby promocji lokalnych produktów”. Zakłada on wykonanie prac na blisko 1,820 mln zł, zaś dofinansowanie będzie wynosiło prawie 900 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na targowisku przy ul. Sportowej zostanie wybudowany budynek handlowy i socjalny. Będzie nowe zagospodarowanie i utwardzenie, miejsca pod stragany niezwiązane z gruntem, oświetlenie, elementy małej architektury i zieleń.

Powierzchnia handlowa w ponad 51 procentach będzie przeznaczona na sprzedaż produktów rolno – spożywczych, w tym prawie 12 proc. pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych wyprodukowanych w systemie ekologicznym.

Małgorzata Trzcionkowska

Tak według wizualizacji ma w przyszłości wyglądać zmodernizowane targowisko przy ul. Sportowej.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.