Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Zielonej Górze przedłużyło termin zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych do 6 kwietnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje – warunki jakie powinni spełniać kandydaci oraz zakres ich obowiązków wraz z informacjami o wynagrodzeniu i kartę zgłoszenia.