Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Żagań (4.04.2018) radni ustalili nowe obwody wyborcze oraz siedziby komisji. Wcześniej miasto zostało podzielone na cztery okręgi wyborcze.

– Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy, czyli do dnia 1 kwietnia tego roku – wyjaśnia Grażyna Niklewicz, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w magistracie. – Podział na  okręgi nawiązuje do uchwały Rady Miasta z 2002 roku, która również dzieliła miasto na cztery okręgi wyborcze. Jednak nie mogła być ona zastosowana dosłownie, ponieważ zmieniła się liczba mieszkańców. Spadła z 27,5 tys. do 24,6 tysięcy. Podstawową zasadą jest zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa, która wynika z liczby mieszkańców i liczby radnych.

Przy dokonywaniu podziału  należy przestrzegać zasady art. 418 i art. 419 znowelizowanej ustawy Kodeks wyborczy to jest dla wyboru rady gminy liczącej powyżej 20 tys.  mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

Zgodnie z znowelizowanym  art. 419 Kodeksu wyborczego dokonanie podziału na okręgi wyborcze w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady. Liczba radnych ustalana jest przez wojewodę.

Stąd podział miasta na cztery okręgi wyborcze, a tym samym określone zostały nowe granice, numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przypomnijmy, że do tej pory miasto było podzielone na 21, jednomandatowych okręgów. Nowa przepisy prawa wprowadzają ordynację proporcjonalną z tak zwanym głosem preferencyjnym. To oznacza, że wyborca głosuje jednocześnie na listę kandydatów i na konkretnego kandydata z tej listy.

Przypomnijmy, że Żagań zgodnie z nowymi przepisami został podzielony na cztery okręgi i 13 obwodów wyborczych.

Okręg nr 1 z sześcioma mandatami radnych obejmuje ulice: Asnyka, Bolesława Chrobrego, Bolesławiecką, bp. Wilhelma Pluty, Dębową, Fabryczną, Jagiellońska, Jana Pawła II, Jana

Długosza, Jana Ignacego Felbirgera, Klonową, Kościuszki, księżnej Żaganny, księcia Józefa Poniatowskiego, księcia Henryka Wiernego, Lubuską, Mickiewicza, Mieszka I, Młynarską, Nadbobrze, Okrzei, Osiedle na górce, plac Klasztorny, plac królowej Jadwigi, plac Wolności,

Podgórną, Pomorską, Poprzeczną, Pułaskiego, Ratuszową, Reymonta, Skarbową, Sosnową, Stromą, Śląską, Włókniarzy, Zacisze, Zamkową i Żarską.

Okręg nr 2 z pięcioma radnymi obejmuje ulice: Akacjową, Bolesława Kędzierzawego, Brzozową, Cichą, generała Bema, Jarzębinową, Kochanowskiego, Konopnickiej, Koszarową,

Lotników Alianckich, Łukasiewicza, Miodową, Narutowicza, Piastowską, E. Plater, Przyjaciół Żołnierza, Robotniczą, Spokojną, Sportową, Staszica, Świerkową, Traugutta, Wesołą, Węglową, Władysława Łokietka, Żwirki i Wigury.

Okręg nr 3 z pięcioma mandatami: Armii Krajowej, Augustynów, Boczną, Dolną, Drzewną, Gimnazjalną, Graniczną, Jana III Sobieskiego, Jaśminową, Henryka Brodatego, Karliki, Keplera, Kolejową nr 91 do Końcowej, Konarskiego, Końcową, Kożuchowską, Krętą, Krótką, Kwiatową, Leśną, Lipową, Łąkową, Morelową, Myśliwską, Nocznickiego, Nową, Nowogródzką, Ogrodową, Paderewskiego, Piłsudskiego, Piaskową, Pogodną, Polną, Północną, Porzeczkową, Prusa, Rzeźnicką, Sienkiewicza, Słoneczną, Słowackiego, Starowiejską, Strumykową, Środkową, Szkolną, św. Cecylii, świętej Barbary, Tartakową, Wałową, Wojska Polskiego, Wiejską, Wiśniową, Zieloną, Żelazną i Żółkiewskiego.

Okręg nr 4 z pięcioma mandatami radnych obejmuje ulice: Bracką, Browarnianą, Chopina, Dąbrowskiego, Długą, Dworcową, Fredry, Halicką, Joselewicza, Karpińskiego, Kolejową nr 2 – 89, Kopernika, Libelta, łużycką, Moniuszki, Niepodległości, Parkową, plac Orląt Lwowskich, plac Słowiański, Różaną, Rybacką, Rynek, Szpitalną, Szprotawską, Teatralną, Warszawską i Waryńskiego.

Okręgi zostały podzielone na stałych 13 obwodów i wyznaczono siedziby komisji wyborczych.

Obwód nr 1 z liczbą 2.832 mieszkańców i siedzibą komisji wyborczej w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Włókniarzy 3 obejmuje ulice: Asnyka, Bolesława Chrobrego, Bolesławiecką, bp. Wilhelma Pluty, Dębową, Fabryczną, Jagiellońską, Jana Długosza, Jana Ignacego Felbirgera, Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, księcia Henryka Wiernego, księżnej Żaganny, Lubuską, Mieszka I, Młynarską, Nadbobrze, Okrzei, Poprzeczną, Włókniarzy, Stromą, Śląską, Zacisze i Zamkową.

Obwód nr 2 z liczbą 1.354 mieszkańców i siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w sali lekcyjnej nr 01 przy ul. Żarskiej 1 obejmuje ulice: Osiedle na górce, Podgórną, Reymonta i Żarską.

Obwód nr 3 z liczbą 2.380 mieszkańców i siedzibą obwodowej komisji wyborczej w stołówce PSP 7 przy ul. Żarskiej obejmuje ulice: Akacjową, Brzozową, Jarzębinową, Konopnickiej, Piastowską, Przyjaciół Żołnierza, Sportową i Świerkową.

Obwód nr 4 z liczbą 1.989 mieszkańców i siedzibą komisji w sali nr 27 PSP 7 przy ul. Żarskiej obejmuje ulice: Klonową, Pułaskiego i Sosnową.

Obwód nr 5 z liczbą 2.015 mieszkańców i siedzibą komisji w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha przy pl. Orląt Lwowskich obejmuje ulice: Browarnianą, Fryderyka Chopina, Dąbrowskiego, Dworcową, Fredry, Halicką, Joselewicza, Karpińskiego, Kolejową od nr 2 – 89, Moniuszki, plac Orląt Lwowskich i Waryńskiego.

Obwód nr 6 z liczbą 872 mieszkańców i siedzibą komisji w PSP 4 przy ul. Wesołej 4 obejmuje ulice: Cichą, Lotników Alianckich, Łukasiewicza, Narutowicza, Robotniczą, Spokojną, Staszica, Wesołą, Węglową, Żwirki i Wigury.

Obwód nr 7 z liczbą 2.589 i siedzibą w świetlicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Miodowej 23 obejmuje ulice: Bolesława Kędzierzawego, generała Józefa Bema, Jana Kochanowskiego, Koszarową, Miodową, 11 batalionu dowodzenia, Emilii Plater, Romualda Traugutta i Władysława Łokietka.

Obwód nr 8 z liczbą 1.795 mieszkańców i siedzibą komisji w pałacyku Centrum Kultury przy ul. Jana Pawła II 7 (dawna biblioteka) obejmuje ulice: Armii Krajowej, Gimnazjalną, Henryka Brodatego, Jana III Sobieskiego, Jana Keplera, Krętą, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Prusa, Słowackiego, Strumykową, św. Cecylii, Wałową i Wojska Polskiego.

Obwód nr 9 z liczbą 1.002 mieszkańców i siedzibą w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul. Skarbowej 24 obejmuje ulice: Jana Pawła II, Mickiewicza, plac Klasztorny, plac królowej Jadwigi, plac Wolności, Pomorską, Ratuszową i Skarbową.

Obwód nr 10 z liczbą 2.710 mieszkańców i siedzibą w sali nr 112 PSP 5 przy ul. Nocznickiego 18 obejmuje ulice: Augustynów, Boczną, Dolną, Graniczną, Jaśminową, Kożuchowską, Kwiatową, Lipową, Łąkową, Morelową, Myśliwską, Nocznickiego, Nowogródzką, Ogrodową, Paderewskiego, Porzeczkową, Północną, Rzeźnicką, Sienkiewicza, Słoneczną, Starowiejską, świętej Barbary, Wiśniową, Zieloną i Żółkiewskiego.

Obwód nr 11 z liczbą 1.916 mieszkańców i siedzibą w sali 176 oddziału dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu, w Pałacu Książęcym przy ul. Szprotawskiej 4 obejmuje ulice: Kopernika, Łużycką, plac Słowiański, Szpitalną i Szprotawską.

Obwód nr 12 z 1.677 mieszkańców i siedzibą komisji w sali nr 130 Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 obejmuje ulice: Bracką, Długą, Libelta, Niepodległości, Parkową, Rybacką, Różaną, Rynek, Teatralną i Warszawską.

Obwód nr 13 z 1.489 mieszkańców i siedzibą komisji w PSP 3 przy ul. Szkolnej 42 na osiedlu Moczyń obejmuje ulice: Drzewną, Karliki, Kolejową nr od nr 91 do końca, Konarskiego, Końcową, Krótką, Leśną, Nową, Piaskową, Pogodną, Polną, Szkolną, Środkową, Tartakową, Wiejską i Żelazną.

– W obwodzie nr 7 znalazła się ulica 11 batalionu dowodzenia – wyjaśnia Grażyna Niklewicz. – Chociaż na razie przy tej ulicy nie ma nikogo zameldowanego.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Adam Żyworonek

Podczas sesji nadzwyczajnej radni uchwalili m.in. nowe okręgi wyborcze.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.