W ubiegłym tygodniu w kompleksie leśnym przy ul. Tartakowej strażnicy miejscy ujawnili dzikie wysypisko śmieci.

Wyrzucone odpady to w większości stare ubrania, które pozostały po wiosennych porządkach. – W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono sprawcę wykroczenia, obecnie trwają czynności wyjaśniające – informuje Roman Kuczak, komendant straży miejskiej. – Zgodnie z art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń zaśmiecający tereny leśne podlega karze grzywny lub karze nagany.

Podejrzany sprawca odmówił przyjęcia mandatu karnego, w związku z tym wniosek o jego ukaranie trafi do sądu.

(mt)

Fot. Straż miejska

Sprawca wyrzucił śmieci do lasu przy Tartakowej.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.