12 czerwca 2018 roku radni miejscy spotkali się na sesji nadzwyczajnej, aby dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2018 roku i równocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. 17 radnych spotkało się na wniosek burmistrza Daniela Marchewki, aby zabezpieczyć fundusze na dwie z prowadzonych w mieście inwestycji. Ponieważ obie realizowane są ze środków unijnych, wymagają natychmiastowej reakcji w przypadku niespodziewanych wydatków. Na realizację projektu komunikacyjnego prowadzonego w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego zabezpieczono 3.005 złotych celem zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zwiększono również o 55.915 złotych plan wydatków na projekt utworzenia strefy gospodarczej przy ulicy Asnyka. Dodatkowe środki są niezbędne, aby wykonać oświetlenie na odcinku planowanego zjazdu ze strefy na drogę krajową.

Radni podjęli obie z uchwał, przesuwając środki na powyższe zadania m.in. z inwestycji budowy ścieżek na cmentarzu komunalnym. Dotychczas dwukrotnie ogłaszano przetarg na to zadanie, nie zgłosił się jednak żaden podmiot gotowy do realizacji inwestycji.