Przypominamy, że do 30 czerwca 2018 roku można składać wnioski na stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz w sporcie dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz absolwentów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

Szczegóły, kryteria przyznawania stypendiów oraz wzór wniosku znajdą Państwo na stronie bip.zagan.pl