Z końcem czerwca odebrano roboty polegające na przebudowie budynku przy ul. Włókniarzy 12 w Żaganiu (dawna Pstrowskiego) na budynek socjalny. Prace rozpoczęły się w październiku 2016 roku. Pierwotnie wybrana w przetargu firma nie wywiązywała się z umowy – tempo prac nie było zadowalające, z czasem zaniechano prowadzenia robót. Zadecydowano o rozwiązaniu umowy z winy Wykonawcy. Po dokonaniu prac inwentaryzacyjnych ogłoszono kolejny przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę. Plac budowy przejęła firma MS Budownictwo Sp. jawna Maciej Stocki Michał Stocki. Roboty wyceniono na 1.073.701,00 zł. Zostały one wykonane terminowo.

W przebudowanym budynku mieści się dwanaście lokali socjalnych (jednoizbowe lokale z aneksami kuchennymi wraz z łazienkami). Na parterze zagospodarowano mieszkanie dostosowane dla potrzeb osoby niepełnosprawnej z odpowiednio przygotowaną łazienką.

Przypomnijmy, że budynek przy dawnej ul. Pstrowskiego 12 częściowo został zniszczony poprzez pożar i nie nadawał się w dużej części do użytkowania. Wówczas postanowiono o jego gruntownej przebudowie, pozyskując na ten cel środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.