Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim udostępnia listę instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy, na terenie naszego województwa.

LUW prosi o udostępnienie linków do listy instytucji działających w naszym województwie:

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html

http://dps.ambsoft.pl/

Warto też znać adresy instytucji i ośrodków, do których mogą się zgłosić mieszkańcy Żagania.

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu ul. Nowogródzka 2, tel. 68 476 32 11, 68 476 32 12 lub 997. Adres internetowy http://zagan.lubuska.policja.gov.pl/g11/kontakt/13142,Kontakt.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu ul. Włókniarzy 3, tel. 478 14 54, adres internetowy: http://www.ops.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=30

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żaganiu, pl. Słowiański 17, tel. 68 477 10 49.

Dom Samotnej Matki Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Piłsudskiego 21, 68-100 Żagań, tel. 68 377 71 54.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1, tel. 68 477 77 71, adres internetowy: http://www.ops.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=30