Na 21 października 2018 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 4 listopada odbędą się drugie tury. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej można znaleźć informacje o tworzeniu komitetów wyborczych http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze