Aktualnie Żagań oczekuje na wyniki oceny wniosków ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 złożonych w ramach konkursu dedykowanego efektywności energetycznej. W konkursie złożony został projekt pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków przedszkoli z zastosowaniem elementów umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, poprawa komfortu cieplnego użytkowników oraz redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Łączna wartość kosztów całkowitych wynosi 4.135.590,07 zł, a wnioskowany poziom dofinansowania projektu z Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) 3.056.330,26 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).