Szanowni mieszkańcy!

W ostatnim czasie doszło do zapadnięcia nawierzchni parkingu przy ul. Rybackiej oraz jezdni przy Placu Klasztornym. Ponieważ sytuacja ta wymaga rzetelnego rozpatrzenia (tj. zasięgnięcia opinii na temat przyczyn osiadania nawierzchni oraz skali zagrożenia ewentualnym dalszym osiadaniem gruntu), tereny te zostały zabezpieczone. Wyjaśniamy jednocześnie, iż w Żaganiu wiele miejsc obecnie przeznaczonych dla ruchu samochodowego i pieszego w ubiegłych wiekach zostało zabudowanych. Charakterystyczne były głębokie sklepione piwnice, często na więcej niż jednym poziomie. Nigdy nie zinwentaryzowano w pełni tej podziemnej infrastruktury, stąd niespodziewane tąpnięcia nawierzchni. Dlatego też obecnie projektowanie poprzedzamy odpowiednimi badaniami, które rozszerzane są w trakcie prowadzenia prac. Nadrzędne jest tutaj bezpieczeństwo użytkowników. Wstępnie stwierdzono, że przyczyną sytuacji powstałej na ul. Rybackiej jest najpewniej zapadnięcie niezinwentaryzowanego osadnika (zbiornika kanalizacyjnego), natomiast w rejonie Placu Klasztornego obsunięcie sklepień dawnej zabudowy.