Informujemy, że w dniach 03.10.2018 r. – 10.10.2018 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI.

Uprawionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań.

Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres k.komar@um.zagan.pl, bądź ustnie do protokołu w Referacie Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17.

ZARZĄDZENIE NR 209B/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

PROGRAM WSPÓŁPRACY STR 1 STR 2 STR 3 STR 4 STR 5 STR 6

FORMULARZ KONSULTACJI